Kelantan

Kelantan
1
Kedudukan
Transparency
0 /100
Ketelusan

(Open Budget Index Score)

Public Participation
0 /100
Pengawasan

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI) mengukur ketelusan belanjawan negeri melalui kebolehdapatan dan kualiti data dalam empat dokumen belanjawan utama: Cadangan Belanjawan Eksekutif (Executive Budget Proposal, EBP), Enakmen Perbekalan (Enacted Budget, EB), Laporan Akhir Tahun (Year-End Report, YER) dan Laporan Audit (Audit Report, AR). Dokumen belanjawan dianggap tersedia kepada khalayak ramai jika orang ramai dapat melihat dokumen tersebut secara percuma dalam internet.

61-100

Maklumat yang mencukupi

41-60

Maklumat yang minima

0-40

Maklumat yang tidak mencukupi

Markah Kebolehdapatan Dokumen

Dokumen Belanjawan

Tujuan dan Isi Kandungan Dokumen Belanjawan

Markah Kebolehdapatan Dokumen

Buku Belanjawan Negeri 2022, Rang Undang-Undang Perbekalan 2022, Budget Speech

Cadangan Belanjawan Eksekutif

Cadangan Belanjawan Eksekutif mengutarakan rancangan belanjawan yang dicadangkan bagi tahun yang akan datang, dan dikemukakan ke Dewan Undangan Negeri untuk kelulusan. Cadangan Belanjawan Eksekutif terdiri daripada ucapan belanjawan, Rang Undang-undang Perbekalan, dan anggaran hasil dan perbelanjaan.

26

Enakmen Rang Undang-Undang Perbekalan Negeri 2022

Enakmen Perbekalan

Selepas Cadangan Belanjawan Eksekutif diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Enakmen Perbekalan ialah mandat perundangan kerajaan untuk menyediakan butiran rancangan belanjawan yang muktamad.

0

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri 2022

Laporan Akhir Tahun

Laporan Akhir Tahun melaporkan pelaksanaan dan prestasi kewangan mengenai rancangan belanjawan sepanjang tahun fiskal tersebut.

33

Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penayata Kewangan Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri serta Pengauditan Pematuhan Jabatan/Agensi Negeri 2022

Laporan Audit

Laporan Audit ialah suatu penilaian bebas tentang ketepatan penyata kewangan kerajaan, dan pematuhan penyata itu kepada undang-undang dan peraturan pengurusan kewangan. Laporan Audit dikemukakan  oleh Jabatan Audit Negara.

100

Mekanisme Pengawasan

Mekanisme Pengawasan

Adakah Cadangan Belanjawan Eksekutif tahun 2024 telah dikemukakan?

Y

Adakah Dewan Undangan Negeri meluluskan Cadangan Belanjawan Eksekutif tahun 2024?

Y

Adakah Belanjawan Diperbuat tahun 2024 diumumkan kepada khalayak ramai?

N

Adakah Laporan Audit tahun 2020 dikemukakan di hadapan Dewan Undangan Negeri?

NA

Adakah suatu jawatankuasa Dewan Undangan Negeri (Jawatankuasa Kira-kira Wang Kerajaan) memeriksa Laporan Audit tahun 2021?

NA

Berapakah bilangan hari Dewan Undangan Negeri bersidang pada tahun 2021?

8

Y

Ya

N

Tidak

NA

Maklumat tidak tersedia

Past Records

Kelantan

Kelantan

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Lebih Banyak...

Pahang

Pahang

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Sarawak

Sarawak

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Sabah

Sabah

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Pahang

Pahang

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Sarawak

Sarawak

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Sabah

Sabah

Penilaian Indeks Belanjawan Terbuka Malaysia (MyOBI)

Download The Pantau Belanjawan Dataset

Download The Pantau Laksana Dataset