Pelabuhan Tanjung Beruas (Tanjung Beruas Port)

Melaka

Melaka

Projek ini ialah satu projek untuk menaik taraf Pelabuhan Tanjung Beruas yang bertujuan untuk menambah baik perkhidmatan logistik bagi industri tempatan di Melaka. Projek ini disebut buat pertama kali dalam ucapan belanjawan negeri pada tahun 2016.

Dalam Projek Pantau, ketelusan dinilai berdasarkan 39 titik data meliputi Pengenalpastian Projek serta fasa Persiapan, Perolehan, Pelaksanaan dan Penyiapan. Data hanya dianggap tersedia bagi umum jika data itu dapat diperoleh dalam talian dari suatu sumber yang boleh dipercayai.

An example of a state government or project owner website: www.mbiselangor.com

Tersedia di laman sesawang kerajaan negeri atau Pemilik projek

For example, online news articles or social media postings

Tersedia di laman sesawang pihak ketiga

The information is not accessible in any online platform

Tidak tersedia di mana mana laman sesawang

Available on State Govt and Project Owner website

9

Available on State Govt and Project Owner website

1

Not available on any website

29

Pemilik projek
Kumpulan Melaka Berhad (GLC) – 30% MMC Corporation Bhd – 70%
Sektor, subsektor
Pelabuhan
Nama projek
Projek penswastaan pengambilalihan pengurusan, operasi dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bruas
Lokasi projek
Tanjung Bruas
Tujuan
Mengubah Pelabuhan Tanjung Bruas menjadi satu pelabuhan yang cekap dan lebih baik untuk manfaat penggunanya, khususnya industri di Melaka.
Huraian projek
Peningkatan dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Beruas.
Skop projek (output utama)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Impak alam sekitar
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Impak tanah dan penempatan
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Butiran perhubungan
Pelabuhan Tanjung Bruas, 76400 Tanjung Kling, Melaka. info@tbpmelaka.com.my
Sumber pendanaan
Maklumat naratif adalah mencukupi untuk meyimpulkan bahawa projek ini ialah satu inisiatif penswastaan dengan pendaan ekuiti.
Bajet projek
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tarikh bajet diluluskan
“Pelabuhan Tanjung Bruas telah diswastakan kepada KMB Seaport Sdn Bhd (“KMB”) dan KMB memperoleh suatu konsesi selama 30 tahun untuk mengendalikan Pelabuhan itu pada 20 November (2017).”
Entiti perolehan
Tanjung Bruas Port Sdn Bhd
Butiran perhubungan entiti perolehan
Perlabuhan Tanjung Bruas, 76400 Tanjung Kling, Melaka. info@tbpmelaka.com.my
Proses perolehan
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Jenis kontrak
Information was not available online at the time of the assessment
Status kontrak (semasa)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Bilangan firma yang menyertai proses tender
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Anggaran kos
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Entiti pentadbiran kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tajuk kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Firma kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Harga kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Skop kerja kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tarikh permulaan kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tempoh kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Perubahan harga kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Peningkatan harga kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Perubahan tempoh kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Perubahan skop kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan harga
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan skop & tempoh
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Status projek (semasa)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Kos penyiapan (unjuran)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tarikh penyiapan (unjuran)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Skop penyiapan
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan projek
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Rujukan kepada laporan audit dan penilaian
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.

Lebih Banyak
Projeks

Download The Pantau Belanjawan Dataset

Download The Pantau Laksana Dataset