Pemasangan Bekalan Air Ke Kampung Orang Asli Bukit Kechil, Kuala Langat & Bukit Lagong, Gombak

Selangor

Selangor

Projek Tebatan Banjir (RTB) Sungai Semenyih ialah satu tembok tebatan banjir sepanjang 3.5km yang dibina untuk mengurangkan risiko banjir kilat di kawasan tersebut. Projek ini bermula pada tahun 2016 dan telah disiapkan secara rasmi pada tahun 2018.

Dalam Projek Pantau, ketelusan dinilai berdasarkan 39 titik data meliputi Pengenalpastian Projek serta fasa Persiapan, Perolehan, Pelaksanaan dan Penyiapan. Data hanya dianggap tersedia bagi umum jika data itu dapat diperoleh dalam talian dari suatu sumber yang boleh dipercayai.

An example of a state government or project owner website: www.mbiselangor.com

Tersedia di laman sesawang kerajaan negeri atau Pemilik projek

For example, online news articles or social media postings

Tersedia di laman sesawang pihak ketiga

The information is not accessible in any online platform

Tidak tersedia di mana mana laman sesawang

Color Indicator:

Available on State Govt and Project Owner website

Available on 3rd party website

Not available on any website

Available on State Govt and Project Owner website

17

Not available on any website

22

Pemilik projek
Air Selangor merupakan satu firma milik kerajaan. Oleh itu, pemilik projek ialah kerajaan negeri Selangor.
Sektor, subsektor
Utiliti (Air)
Nama projek
Projek Bekalan Air bagi masyarakat Orang Asli di Bukit Kechil, Kuala Langat & Bkt Lagong, Gombak
Lokasi projek
Kg. Org Asli Bkt Kechil, Kuala Langat & Kg Org Asli Bkt Lagong, Gombak
Tujuan
Penyediaan air bersih melalui suatu bekalan air yang dirawat
Huraian projek
Pemasangan satu sistem perpaipan dari bekalan air terdekat ke dua kampung Orang Asli.
Skop projek (output utama)
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Impak alam sekitar
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Impak tanah dan penempatan
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Butiran perhubungan
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Sumber pendanaan
Air Selangor
Bajet projek
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Tarikh bajet diluluskan
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Entiti perolehan
Air Selangor
Butiran perhubungan entiti perolehan
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Proses perolehan
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Jenis kontrak
Pembinaan
Status kontrak (semasa)
Tertutup
Bilangan firma yang menyertai proses tender
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Anggaran kos
RM 500,000
Entiti pentadbiran kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Tajuk kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Firma kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Harga kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Skop kerja kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Tarikh permulaan kontrak
9 November 2020
Tempoh kontrak
115 days
Perubahan harga kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Peningkatan harga kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Perubahan tempoh kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Perubahan skop kontrak
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan harga
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan skop & tempoh
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Status projek (semasa)
Sudah disiapkan
Kos penyiapan (unjuran)
RM 500,000
Tarikh penyiapan (unjuran)
9 March 2021
Skop penyiapan
Menyediakan bekalan air yang dirawat ke 2 Kampung Orang Asli yang mempunyai lebih kurang 280 orang penduduk.
Sebab perubahan projek
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.
Rujukan kepada laporan audit dan penilaian
Maklumat tidak tersedia semasa penilaian dijalankan.

Each projects that were chosen for the case study are based on multiple criteria, which are projects that are in the interest of the public and funded or owned by the state government.

Lebih Banyak
Projeks

Download The Pantau Belanjawan Dataset

Download The Pantau Laksana Dataset