Projek Menggali Dan Mendalamkan Muara Sungai Melaka Dan Sungai Duyong (Melaka River And Duyong River Excavation Project)

Melaka

Melaka

Projek ini merupakan satu projek penggalian dan pendalaman sungai untuk mendalamkan Sungai Melaka dan Sungai Duyong. Status projek ini tidak tersedia dalam talian.

Dalam Projek Pantau, ketelusan dinilai berdasarkan 39 titik data meliputi Pengenalpastian Projek serta fasa Persiapan, Perolehan, Pelaksanaan dan Penyiapan. Data hanya dianggap tersedia bagi umum jika data itu dapat diperoleh dalam talian dari suatu sumber yang boleh dipercayai.

An example of a state government or project owner website: www.mbiselangor.com

Tersedia di laman sesawang kerajaan negeri atau Pemilik projek

For example, online news articles or social media postings

Tersedia di laman sesawang pihak ketiga

The information is not accessible in any online platform

Tidak tersedia di mana mana laman sesawang

Available on State Govt and Project Owner website

14

Not available on any website

25

Pemilik projek
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)
Sektor, subsektor
Pengairan
Nama projek
Projek Mengorek Bagi Mendalamkan Muara Sungai Duyong Daerah Melaka Tengah, Melaka
Projek Mengorek Bagi Mendalamkan Muara Sungai Melaka Daerah Melaka Tengah, Melaka
Lokasi projek
Sungai Duyong and Sungai Melaka
Tujuan
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Huraian projek
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Skop projek (output utama))
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Impak alam sekitar
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Impak tanah dan penempatan
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Butiran perhubungan
Jabatan Pengairan dan Saliran,
Jalan Sultan Salahuddin,
50626 Kuala Lumpur,Malaysia.
pro@water.gov.my
Sumber pendanaan
Kerajaan Negeri Melaka
Bajet projek
2015 – RM2 juta
2016 – RM2.4 juta
2017 – RM3.82 juta
2018 – RM3.82 juta
2019 – RM3.38 juta
Tarikh bajet diluluskan
2015 – November 2014
2016 – November 2015
2017 – October 2016
2018 – November 2017
2019 – November 2018
Entiti perolehan
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)
Butiran perhubungan entiti perolehan
Unit Kontrak, Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Melaka, Bandar MITC,Hang Tuah Jaya, Aras 3, Wisma Negeri, 75450 Ayer Keroh Melaka
Proses perolehan
Tender Terbuka
Jenis kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Status kontrak (semasa)
Tertutup (tarikh akhir tender sudah berlalu)
Bilangan firma yang menyertai proses tender
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Anggaran kos
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Entiti pentadbiran kontrak
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)
Tajuk kontrak
Projek Mengorek Bagi Mendalamkan Muara Sungai Duyong Daerah Melaka Tengah, Melaka
Projek Mengorek Bagi Mendalamkan Muara Sungai Melaka Daerah Melaka Tengah, Melaka
Firma kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Harga kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Skop kerja kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tarikh permulaan kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tempoh kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Perubahan harga kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Peningkatan harga kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Perubahan tempoh kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Perubahan skop kontrak
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan harga
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan skop & tempoh
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Status projek (semasa)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Kos penyiapan (unjuran)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Tarikh penyiapan (unjuran)
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Skop penyiapan
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Sebab perubahan projek
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.
Rujukan kepada laporan audit dan penilaian
Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan.

Lebih Banyak
Projeks

Download The Pantau Belanjawan Dataset

Download The Pantau Laksana Dataset